ВЗЕМЕТЕ БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА ЛОДКА

Нека ви изпратим незадължителна оферта, за да сравним текущата ви застраховка на лодка с офертите, които нашите застрахователни партньори могат да предложат. Ще проверим при няколко доставчици и ще ви предложим най-добрата оферта.

Важно: няма да ви се обаждат по всяко време, тъй като ние само ще ви изпратим застрахователна оферта за преглед. Ако искате да използвате тази застрахователна оферта, можете да я подпишете и да я изпратите обратно.

Контакт / Лична информация:
Използвайте:
Данни за яхта:
knots
m
m
Двигател:
Акостиращ град (Задължителен):
Круизна зона: