Námorné poistenie v krajine Holandsko - Poistenie lodí a jácht Holandsko

Poistite si svoju loď a jachtu minimálne o 40 % lacnejšie, ako platíte teraz!

Ponúkame poistenie lodí v krajine Holandsko pre všetky typy lodí vrátane; motorové jachty, plachetnice, polotuhé člny, člny, plachetnice, katamarány, člny, domáce člny a vodné skútre. Naše partnerstvo s niekoľkými poisťovňami lodí nám umožňuje porovnať ich sadzby, krytie a oblasť plavby, aby sme vám mohli ponúknuť to najvhodnejšie krytie na základe vašich potrieb. Naše sadzby sú zvyčajne minimálne o 40 % nižšie ako vaše aktuálne poistenie, preto si vyžiadajte nezáväznú cenovú ponuku a porovnajte ju s vaším aktuálnym poistením.

Poistenie lode je povinné vo väčšine prístavov a prístavov v krajine Holandsko a na celom svete z dôvodu právnej zodpovednosti (ublíženie na zdraví a materiálne škody, ktoré by ste mohli spôsobiť tretím stranám). Preto je dôležité uzavrieť aspoň minimálne krytie s názvom „občianskoprávna zodpovednosť“ alebo „základné poistné krytie“.

Ponúkame 2 typy poistenia pre krajinu Holandsko; ZÁKLADNÉ POISTENIE A TOP POISTENIE. Je veľmi dôležité pochopiť, že poistenie BASIC , ktoré ponúkame, je podobné poisteniu „all-risk“, ktoré ponúka mnoho iných poskytovateľov poistenia, ale za cenu, ktorá je porovnateľná s tým, čo väčšina poisťovní ponúka poistenie zodpovednosti za škodu. Naše BASIC poistenie je vlastne; poistenie zodpovednosti za škodu + plne komplexné poistenie v cene čiastočne komplexného poistenia!

TOP poistenie je krytie všetkých rizík za špičkových podmienok, ako je úhrada následných škôd, garantovaná fixná daň, žiadne odpočty „nové za staré“ a mnohé ďalšie.
Náš TOP kryt je všestranný bezstarostný balík pre náročných klientov. Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa široké krytie aj pre použitie zahraničných jácht. Pri správnom krytí všetkých rizík ponúka komplexné poistenie skutočne široký produkt s garantovanou fixnou daňou.

Porovnanie dvoch typov poistenia lodí v krajine Holandsko, ktoré ponúkame

ZODPOVEDNOSŤ LOD

Hore

Základné

Vysoké poistné sumy až do 10 000 000 EUR za škody na majetku a ublíženie na zdraví a 200 000 EUR za prenájom a škody na majetku

Poistné krytie až do výšky 2 000 000 EUR za škodu na majetku a ublíženie na zdraví a 25 000 EUR za finančnú ujmu

Bezprémiové začlenenie tendrov s hnacou silou až 60 koní

Bezprémiové zahrnutie tendrov s hnacou silou do 5 hp

Krytie aj v prípade škôd, ktoré si spolupoistení spôsobia navzájom

Bezprémiové pripoistenie rozšírenej zodpovednosti kapitána za prenajaté alebo prenajaté jachty

Kompletné komplexné poistenie lode

Hore

Základné

Skutočné pokrytie všetkých rizík

Špecifikované krytie rizika

Poistná suma ako „pevná sadzba“ na celé poistné obdobie

Poistenie nahrádza škodu v aktuálnej hodnote

Náhrada za čiastočnú škodu „Nové za staré“

Náklady na záchranu a odvoz vraku nad rámec poistnej sumy do 2 000 000 EUR

Záchranné náklady a odvoz vraku nad rámec poistnej sumy do výšky poistnej sumy

Pripoistenie nepomenovaných osobných vecí do výšky 2 % z poistnej sumy

Pripoistenie nepomenovaných osobných vecí do 1 % z poistnej sumy

Krytie na následné škody, napr. potopenie alebo poškodenie spôsobené hrdzou, mrazom, opotrebovaním alebo oxidáciou.

V prípade vlámania, škôd spôsobených bleskom alebo prepravou, kolízie a škôd spôsobených požiarom, za ktoré sú výhradne zodpovedné tretie strany, nie je možné odpočítať.

Bez spoluúčasti v prípade krádeže poistenej lode a motora, ak je motor vybavený transpondérovým systémom

Bez odpočítania nákladov na kontrolu po uzemnení

Organizácia a krytie nákladov na náhradného kapitána v prípade choroby v zahraničí

Prispôsobenie bezškodovej zľavy (NCD) s preddavkovou zľavou 40 % NCD a 50 % znížením spoluúčasti v prípade reklamácie po 5 bezškodových rokoch

Uplatnenie beznárokovej zľavy (NCD) so zľavou vopred 40 % NCD

Úrazové poistenie spolujazdca

Hore

Základné

Celosvetový rozsah použitia pre poistenú loď a jej ponuky, ako aj prenajaté jachty

Celosvetový rozsah použitia pre poistenú loď a jej ponuku

Poistenci: poistenec (majiteľ), kapitán, členovia posádky, návštevníci a hostia

Poistenci: poistenec (majiteľ), kapitán, členovia posádky, návštevníci a hostia

Dvojnásobný invalidný dôchodok pri 90 % invalidite

Dvojnásobný invalidný dôchodok až do 200 000 EUR/osoba od 90 % invalidity vyššie

Náhrada až do 3 000 EUR za záchranu na mori, pátracie a záchranné náklady

Preplatiť zdravotné poplatky, ostatné prevádzkové náklady, hospitalizáciu a náklady na zubnú protézu pri kozmetických operáciách do 3 000 eur.

Zaregistrujte si poistenie lode v krajine Holandsko v 3 jednoduchých krokoch

 • thumb Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku
 • thumb Prijmite našu cenovú ponuku
 • thumb Podpísať citát

Základné poistné krytie

Poistenie zodpovednosti za škodu + plne komplexné poistenie v cene čiastočne komplexného poistenia

Naše krytie BASIC vám ponúka plne adekvátnu zodpovednosť za škodu spôsobenú treťou stranou a úplne komplexné poistenie. Úplne komplexné poistenie je založené na uvedenom krytí rizika, čo znamená, že sú uvedené všetky kryté riziká, ako napríklad kolízia, potopenie, vlámanie atď. S týmto krytom BASIC získate reguláciu podľa aktuálnej hodnoty jachty alebo príslušnej stavebnej časti. Tento druh krytu je vhodný najmä pre staršie jachty, pre ktoré nie je náš TOP kryt rentabilný.

ZÁKLADNÉ ROZDELENIE KRYTIA

Spoluúistení v poistení zodpovednosti sú:
 • Osobná právna zodpovednosť kapitána a iných osôb oprávnených na vedenie vozidla;
 • Držanie a používanie člnov s výkonom do 5 PS;
 • Zákonná zodpovednosť za ťahanie vodných lyžiarov a kite surfistov;
 • Osobná právna zodpovednosť vodného lyžiara, pokiaľ a pokiaľ je v vleku vozidla (dcérska spoločnosť);
 • Právna zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú počas účasti na plachetniciach alebo počas transferových jázd;
 • Právna zodpovednosť poistených osôb za predpokladu, že sú požiadaní o poskytnutie pomoci člnu v núdzi, a ak dôjde k poškodeniu člna s člnom, je spôsobený týmto opatrením, napr. Lanové spojenie;
 • Právna zodpovednosť za majetkovú ujmu z nárokov, ktoré sa vyskytli počas účinnosti poistného obdobia;
 • Právna zodpovednosť osoby poistenej za priame alebo nepriame následky zmien fyzikálnej, chemickej alebo biologickej povahy vodného toku vrátane podzemných vôd (znečistenie vody).

Fakty o komplexnom poistení
 • Celosvetové pokrytie možné;
 • Poistné krytie rozširuje jachtu / čln vrátane strojov, vybavenia, inventára, nafukovacích člnov, príloh a osobných vecí;
 • Poistné krytie platí na vode aj na súši vrátane pristátia a štartu;
 • Poistné krytie pre cestnú dopravu a pre loď s prívesom trajektom;
 • Poistené riziká: zrážka, uzemnenie, uviaznutie, potopenie, požiar, výbuch, krádež, vandalizmus, Božie činy, úder blesku, zlomenie stožiara;
 • Vrátane poistného krytia pre prívesy v prípade požiaru, výbuchu, krádeže, ako aj úplnej straty v dôsledku nehody vyššej moci;
 • Výdavky na záchranu, pokusy o záchranu a ak áno, zneškodnenie odpadu do výšky poistnej sumy (okrem poistnej sumy);
 • Výdavky poistníka na prevenciu a zníženie škody do limitu 20% z poistnej sumy;
 • Vrátane rizika regaty / rasy pre plachetnice počas klubových regát;
 • V prípade totálnej škody: nahradenie časovej hodnoty (poistenie časovej hodnoty);
 • V prípade čiastočnej škody: obstaranie 100% nákladov na opravu, obstaranie nákladov na prepravu do lodenice a cestu späť;
 • Neoznačené osobné veci, vybavenie a príslušenstvo do hodnoty 1% z poistnej sumy sa automaticky pripoistia;
 • Odstránenie odpočítateľnej položky v prípade krádeže, ak je čln alebo prívesný motor vybavený transpondérom GPS / GSM.

Poistenie úrazu cestujúcich
 • Celosvetové krytie poistenej jachty a jej člnov;
 • Poistenými osobami sú poistenec (vlastník), kapitán, členovia posádky, návštevníci a hostia.
 • Dávky v prípade dvojnásobného zdravotného postihnutia do 200 000 EUR / osoba z 90% postihnutia.

Top poistenie

Správne krytie všetkých rizík pri najlepších podmienkach, ako sú platby za následné škody, zaručená pevná daň, žiadne odpočty „nové za staré“ a mnoho ďalších.

Náš TOP kryt je všestranný bezstarostný balík pre náročných klientov. Poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa široké krytie aj pre použitie zahraničných jácht. Pri správnom krytí všetkých rizík ponúka komplexné poistenie skutočne široký produkt s garantovanou fixnou daňou. Nechajte si dobre poradiť od našich odborníkov na vodné remeslá o mnohých výhodách krytu TOP alebo sa informujte online na našej domovskej stránke.

Rozpis horného pokrytia

Spolupoistenie v poistení zodpovednosti je nasledovné:
 • Osobná právna zodpovednosť kapitána a iných osôb oprávnených prevádzkovať vozidlo
 • Držanie a používanie člnov s výkonom až 60 koní
 • Právna zodpovednosť za ťahanie vodných lyžiarov a kitesurfistov
 • Osobná právna zodpovednosť vodného lyžiara, ak a pokiaľ je v odťahu vozidla (dcérskej spoločnosti)
 • Právna zodpovednosť za škody vzniknuté počas účasti na jachtárskych regatách alebo počas súvisiacich presunov
 • Právna zodpovednosť poistencov za škodu na poškodenom člne, ku ktorej došlo počas opatrenia pomoci, napr. pri spojení lanom, za predpokladu, že sú požiadané o pomoc člnu v núdzi
 • Osobná právna zodpovednosť poistenca a spolupoistených osôb z veliteľstva alebo prevádzkovania cudzích plavidiel a/alebo ich zariadení, vybavenia a príslušenstva (dcérska spoločnosť)
 • Nároky na zodpovednosť medzi spolupoistenými osobami za škodu na majetku a škodu na zdraví, ktorá nie je spôsobená pracovnými úrazmi v spoločnosti poistenca
 • Právna zodpovednosť za poškodenie prenajatých skladovacích priestorov a mól (do 200 000 €), ktoré boli prenajaté na osobné účely na umiestnenie alebo uskladnenie lode / jachty
 • Právna zodpovednosť za majetkovú škodu z nárokov, ktoré vznikli počas účinného poistného obdobia
 • Právna zodpovednosť poistenca za priame alebo nepriame dôsledky zmien fyzikálnej, chemickej alebo biologickej povahy vodného úseku vrátane podzemných vôd (znečistenie vôd).

Fakty o komplexnom poistení
 • Skutočné pokrytie všetkých rizík
 • V prípade čiastočného poškodenia „nové za staré“ (bez zrážok)
 • Neurčené osobné veci a nenapevno inštalované zariadenia a príslušenstvo do výšky 2 % z pevnej dane na podujatie
 • Výdavky na záchranu, pokusy o záchranu a prípadne likvidáciu odpadu až do výšky 2 000 000 € (okrem poistnej sumy)
 • Výdavky poistníka na predchádzanie a znižovanie škôd maximálne do výšky 50 % poistnej sumy
 • Náklady na kontrolu po uzemnení jachty, bez odpočítateľnej položky
 • V cudzej krajine organizácia a úhrada náhradného kapitána z dôvodu neočakávanej choroby kapitána (do 1 100 €), za prevoz do lodného prístavu alebo cieľa
 • V prípade totálnej škody: dohodnutá poistná suma mínus zostatková hodnota
 • Následné poškodenie jachty a člna spôsobené dažďom, snehom, teplom, oxidáciou, hlodavcami, znehodnotením, konštrukčnými, výrobnými alebo materiálovými chybami, ...

Úrazové poistenie spolujazdca
 • Celosvetové krytie pre poistenú jachtu a ich člny a pre jachty prenajaté poistníkom
 • Poistenými osobami sú poistník (majiteľ), kapitán, členovia posádky, návštevníci a hostia, ...
 • Dvojnásobná invalidita z 90 % invalidity
 • Náhrada do 3 000 € za záchranné akcie a vyprošťovanie
 • Náhrada lekárskych poplatkov, iných nákladov na operáciu, pobyt v nemocnici ako aj náklady na zubára za kozmetické operácie až do limitu 3 000 €

Doplnkové poistenie
 • Spolupoistenie rizika charty (komerčné použitie);
 • Spolupoistenie straty z prenájmu pri komerčnom použití;
 • Pripoistenie rizika regaty (rozšírenie poistného krytia pre cvičné plavby a regaty pre plavbu na plachetnici);
 • Dodatočné pokrytie strojového zariadenia (Zahŕňa nepredvídané zneuctenie spôsobené chybami obsluhy, neohrabanosťou, poruchami merania, riadiacim systémom alebo bezpečnostným zariadením v dôsledku odstredivej sily, pretlaku, vákuového tlaku, námrazy a námrazy);
 • Pripoistenie prepadnutia, vojny a štrajku.

Vyberte si svoju cestovnú oblasť - pokrývame celý svet, nielen Holandsko!

Naši poskytovatelia poistenia vás môžu kryť kdekoľvek na svete. Ak požadujete ponuku poistenia, sadzba poistného bude závisieť od oblasti, kde chcete byť krytí, takže si môžete vybrať z ktorejkoľvek z nižšie uvedených oblastí.

 • A Krytie sa vzťahuje na pevninu Európy a na všetky vnútrozemské vody, Severné a Baltské more (Severné more: severne po líniu tvorenú Bergen / Wick, južne: Ushant / Landsend), vrátane celého Stredozemného mora (obmedzené Bospor, 12 námorných míľ od pobrežia Afriky, Jordánska, Izraela a Sýrie) a pobrežie Atlantického oceánu až 200 námorných míľ (okrem severného a západného Írska) k severnej hranici západnej Sahary (bez afrického pobrežia 12 námorných míľ). ) vrátane Kanárskych ostrovov v okruhu 200 námorných míľ.
 • B Vnútrozemské a plytké pobrežné vody Berlín, Brandenbursko a Meklenbursko-Predpomoransko
 • C Nemecké vnútrozemské vody bez Rýna
 • D európske vnútrozemské vody
 • V európske vnútrozemské vody a Baltské more
 • F Európske vnútrozemské vody a Severné a Baltské more (Severné more: severne po líniu tvorenú Bergenom / knôtom, juh: po Ushant / Landsend)
 • G grécke pobrežné vody (Iónske more a Egejské more)
 • H Turecké pobrežné vody do 200 morských míľ, ohraničené na sever Bosporským prielivom
 • I pobrežné vody Chorvátska do 200 námorných míľ.
 • J rozšírené prepravné trasy, napr. Do Karibiku, na Seychely, do celého sveta.

Často kladené otázky (FAQ) o námornom poistení

Záleží na tom, pod akou vlajkou je moja loď zaregistrovaná?

Nie, nezáleží na tom, kde ste sa rozhodli svoju loď zaregistrovať. Naši klienti majú svoje lode registrované v mnohých rôznych krajinách vrátane; Poľsko, Langkawi, BVI, Delaware, Panama, Kajmanské ostrovy, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Taliansko atď.

Je jedno, kde svoju loď použijem?

Nie, naši poisťovací partneri poskytujú krytie pre všetky oblasti po celom svete. Nezabudnite na formulári žiadosti o cenovú ponuku uviesť oblasť, v ktorej budete svoju loď používať.

Aké ďalšie typy poistenia ponúkate v krajine Holandsko?

 • Ext. Poistenie tretej strany pre kapitánov
 • Poistenie zodpovednosti profesionálneho kapitána
 • Poistenie zálohy pre charterové jachty
 • Poistenie výdavkov na cestovné poistenie
 • Poistenie núdzovej ceny v prípade charterovej ceny
 • Balíky poistenia pre kapitánov a posádku
 • SeaHelp CharterPass
 • Cestovné zdravotné poistenie

Ste pripravení rezervovať si svoje poistenie lodí v krajine Holandsko?

Vyplňte našu online požiadavku na cenovú ponuku do 5 minút

« Rýchly a jednoduchý proces, veľmi lacná cenová ponuka. »

Marcelo